ข่าวสาร

icon arrow

image
การค้า

อย. ร่วมหารือคณะส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเคนยา สนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทย

image
สุขภาพ

อย. และสหภาพยุโรปจัดกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถการประเมินความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหาร

image
สุขภาพ

อย. ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป จัดกิจกรรมสัมมนาระดับภูมิภาคระหว่างประเทศพันธมิตรในเอเชีย เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารและพลาสติกรีไซเคิล

image
การค้า

อย.จัดการประชุมสัมมนาเพื่อสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพไปยังประเทศมาเลเซีย

กิจกรรม


การดำเนินงานของกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

เอกสารวิชาการ ความรู้เผยแพร่

icon arrow

กิจกรรมของกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

ดูทั้งหมด →
image no event